FAALİYET ALANLARI

 • Haberleşme, radar ve elektronik harp sistemleri için RF ve mikrodalga sistem, alt sistem ve modül tasarımı​
  • RF ve Mikrodalga filtre, uyumlama devresi tasarımı
  • Toplu ve dağıtılmış parametreli filtreler, doğrusal fazlı çapraz bağlaşık filtreler
  • Anten Uyumlama Devreleri
  • Gerilim ve Sayısal Kontrollü bant geçiren filtreler
  • Çok dar bantlı bant durduran filtreler
 • Filtre sentez ve tasarımı için yazılım geliştirme
 • Mikroşerit yama anten tasarımı
 • Dizi anten tasarımı